Image

Studio Land är ett fristående arkitektkontor verksamt inom arbetsområdena landskapsarkitektur, stadsplanering och fastighetsutveckling. En studio där vi tillsammans värdesätter samarbete, kreativitet, kvalitet och flexibilitet som en del av vår arbetsprocess.

OM STUDIO LAND

Studion ägs och drivs av Erik Alm och Emelie Arnoldsson, båda med bred och lång erfarenhet från såväl arkitektkontor som teknikkonsultföretag i olika ledande positioner. 

Målet med vår verksamhet är att skapa väl gestaltad och hållbar arkitektur i nära samarbete med vår kund. Våra styrkor är att vi arbetar kreativt, prestigelöst och är en kompetent och noggrann rådgivare genom hela processen.

Studion har stor erfarenhet av projekt inom offentliga miljöer såsom torg, gator och stationsmiljöer, bostäder, utbildnings- och vårdmiljöer samt förädling av fastigheter. 

Våra projekt sträcker sig ofta från tidiga skeden som utredningar, dialogarbete, koncept och detaljplaner till projektering och uppföljning på byggplats. 

Studio Land har ett flexibelt, digitalt och geografiskt obundet arbetssätt, med såväl nationella som internationella samarbeten. 

Vi har stor vana vid att samordna projekt med flera kompetenser och har väl inarbetade samarbeten med arkitekter och teknikkonsulter. Som fristående arkitektkontor arbetar vi aktivt med att sätta samman varje uppdragsorganisation med rätt kompetenser, specifikt anpassat efter behovet i varje enskilt projekt.