Image

Z-TORGET

Z-torget, som även går under namnet Grönstedts torg då grundaren till Grönstedt Cognac föddes och växte upp här, var tidigare främst en parkeringsplats. Samtliga butiker runt det lilla torget saknade tillgängliga entréer.

Det lilla torget är idag en intim, välkomnande plats med sittplatser, grönska, vatten och en markbeläggning av bågsatt smågatsten. Här återfinns också den specialritade möbelserien Leksand framtagen tillsammans med Nola. 

Z-torget ingick i den andra etappen i den större upprustningen av Leksands centrala delar som inleddes 2013. Torget nominerades till Stenpriset 2016.

Plats: Leksand
Beställare: Leksands Kommun
Utförandetid: 2013 - 2015
Uppdrag: Gestaltning och projektering av bygghandling. Generalkonsult.

Projekt utfört under tidigare anställning på Temagruppen

Image
Image
Image

HOSPITALSTORGET

Hospitalstorget är beläget i en av Linköpings allra äldsta delar. När torget förnyades togs därför stor hänsyn till platsens kulturhistoria men också vikten av att föra in ett nytt formspråk. Ett formspråk som skildrar vår samtid.

Torget bjuder idag på spännande materialmöten, frodiga stora planteringar, vattenanläggning, skulpturer och sittplatser i en stark elegans med lekfulla inslag. 

Projektet nominerades 2018 till Östergötlands arkitekturpris. 

Plats: Linköping
Beställare: Linköpings Kommun
Utförandetid: 2013 - 2018
Uppdrag: Gestaltning och projektering av bygghandling. Generalkonsult.

Projekt utfört under tidigare anställning på Temagruppen

Image
Image
Image

Anna Lindhs Plats

Som en del av bangården var platsen för dagens Juvelen, Uppsalas nya ikonbyggnad, en bortglömd och i stort sett hårdgjord yta. 

Dagens Anna Lindhs Plats är en frodigt grön plats som med dramatik letar sig ner för den stora trappan från torg och spårområde till en entréplats vid Strandbodgatan. Ett medvetet arbete med robust växtmaterial, biodiversitet, effektfulla val och massverkan har skapat en välkomnande och spännande plats.

Plats: Uppsala
Beställare: Uppsala Kommun
Utförandetid: 2015-2019
Uppdrag: Gestaltning och projektering av bygghandling. Generalkonsult.

Projekt utfört under tidigare anställning på WSP Sverige AB

Image
Image
Image

RIDDARLEKPARKEN

Tanken om en temalekplats väcktes i början av projektet kring upprustningen av Leksands centrala delar. Lekparken placerades med vidunderlig utsikt över Österdalälven på en yta som tidigare var vildvuxen naturmark i anslutning till en större parkering.

En lekpark, med tema riddare och med ett fantasifullt innehåll, lockar idag barn och unga från hela Leksand och angränsande kommuner. Huvudsakligen används lekutrustning i trä. Lekparken har kvällstid en effektfull och trygghetsskapande belysning.

Riddarlekparken var den första av fem etapper i den större upprustningen av Leksands centrala delar som pågick 2013 till 2019. 

Plats: Leksand
Beställare: Leksands Kommun
Utförandetid: 2013 - 2014
Uppdrag: Gestaltning och projektering av bygghandling. Generalkonsult.

Projekt utfört under tidigare anställning på Temagruppen

Image
Image
Image

TORGET LEKSAND

Det stora torget i Leksand, som kort och gott heter ”Torget” var tidigare främst en asfalterad och sliten parkeringsplats kantad av vildvuxna buskage. 

Idag är Torget en samlings- och mötesplats för stadens invånare och besökare. Ett storskaligt mönster med betonghällar och smågatsten karaktäriserar platsen som ramas in av större frodiga planteringar. 

Torgets centrum är en öppen och flexibel yta. Ytan kan enkelt göras om från parkering till att inrymma stora konserter, marknader med mera. På andra delar inbjuder sköna sittmöbler, vattenspel och skulpturer till umgänge och möten.

Plats: Leksand
Beställare: Leksands Kommun
Utförandetid: 2016 - 2019
Uppdrag: Gestaltning och projektering av bygghandling. Generalkonsult.

Image
Image
Image

UTVECKLINGSPLAN UPPSALA C

Uppsala växer och så även behovet av utökad kapacitet för kollektivtrafiken, både gällande spår och stationens funktion som en väl fungerande bytespunkt mitt i staden. 

Utvecklingsplan Uppsala C tar ett helhetsgrepp kring utvecklingen av Uppsala station med ett omkringliggande influensområde. Projektet syftar till att säkerställa den kapacitet som prognostiseras för resande men också säkerställa en attraktiv och trygg stationsmiljö för stadens invånare och besökare. 

Plats: Uppsala
Beställare: Uppsala Kommun och Region Uppsala
Utförandetid: 2020 -
Uppdrag: Utredning.

Projekt utförs som underkonsult till C.F. Møller och WSP Sverige AB.